Protestantse Kerk in Nederland
******** Carnisse Haven ******** Bethelkerk *** Triomfatorkerk ***
 
 
HOME HOME

Welkom op de gezamenlijke website van drie protestantse kerken van Barendrecht. Het betreft hier de Bethelkerk, Carnisse Haven en Triomfatorkerk.

De overige twee kerken, Dorpskerk en Immanuëlkerk, hebben hun eigen website en kunt u rechts aanklikken.

 
Meditatie Meditatie
Een mooie opdracht

Bij 1 Tessalonicenzen 5: 13b – 18 en Johannes 17: 6 - 21
(Door ds. Joma Boers- de Jong)

lees meer »
 
Vanuit de Algemene kerkenraad Vanuit de Algemene kerkenraad

Graag wil ik u informeren over de volgende punten uit de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 24 november 2016..........

lees meer »
 
Werken aan de toekomst – PGB:advies Wijkkerkenraden Werken aan de toekomst – PGB:advies Wijkkerkenraden

De Algemene Kerkenraad heeft van de vijf wijkkerkenraden Carnisse Haven, Dorpskerk, Noord, Zuid-West en Zuid-Oost adviezen ontvangen m.b.t. de financieel gezonde gemeente en de toekomst van de kerkgebouwen.........

lees meer »
 
Kerkbalans digitaal Kerkbalans digitaal
Het College van Kerkrentmeesters gaat een begin maken met de digitalisering van de Actie Kerkbalans.

De bedoeling is dat leden van de Protestantse gemeente te Barendrecht (PGB) vanaf 2018 via de mail hun toezegging kunnen sturen. Dit bespaart op de inzet en het werk van de vrijwilligers én op kosten...........

lees meer »
 
Kerkdiensten Carnisse Haven op TV Kerkdiensten Carnisse Haven op TV
De kerkdiensten van Protestantse Wijkgemeente Carnisse Haven zijn sinds kort via internet te bekijken........

lees meer »
 
Top2000-dienst in de Triomfatorkerk Top2000-dienst in de Triomfatorkerk


Op 11 december a.s.  vindt er een  Top2000-kerkdienst plaats in de Triomfatorkerk. 
Deze kerkdienst haakt aan bij de traditionele Top 2000 van  NPO Radio 2, die door miljoenen mensen eind december beluisterd wordt.........
 

lees meer »
 
Afscheid ds. Joma Boers – de Jong Afscheid ds. Joma Boers – de Jong

Zoals velen van u al weten, neemt ds. Joma Boers-de Jong dit jaar afscheid als predikant van Carnisse Haven.
Op zondag 11 december a.s. nemen we officieel afscheid van haar met een bijzondere kerkdienst. Zij is dan precies 10 jaar in dienst van onze wijkgemeente.

Bij het einde van een dienstbetrekking en tevens een jubileum hoort een cadeau. Joma heeft een heel bijzondere wens. Zij vraagt niets voor zichzelf, maar zou het heel fijn vinden wanneer er een gebrandschilderd raam geplaatst kan worden in Carnisse Haven, bij wijze van afscheidsgeschenk.
Wij vinden dit een heel mooi plan. Voor de realisering is echter aardig wat geld nodig. Daarom willen wij u om financiële steun vragen als bijdrage aan dit cadeau.
U kunt uw gift storten op: bankrek.nr. NL73 RABO 0305 4202 16 t.n.v. PGB, Carnisse Haven, onder vermelding van: cadeau Joma.

Wij hopen op een dusdanige opbrengst dat dit plan gerealiseerd kan worden.

Met vriendelijke groeten,
Voorbereidingscommissie afscheid Joma,
Hetty Barendregt, Riet Schuijer, Anneke Polder, Nel Vis (0180) 616 645

 
Bethlehem in Barendrecht 2016 Bethlehem in Barendrecht 2016

Voor het 5e jaar op rij organiseert Hart voor Barendrecht in december de Kerstwandeling ‘Bethlehem in Barendrecht’ en wel op vrijdag 23 december......

lees meer »
 
Begroting 2017 PGB Begroting 2017 PGB

De conceptbegroting 2017 zoals opgesteld door het College van Kerkrentmeesters, is op 27 oktober 2016 besproken en vastgesteld in de Algemene Kerkenraad (A.K.).
 
Hierna volgt eerst de verkorte samenstelling van de begroting 2017. Daarna wordt een toelichting gegeven op een aantal belangrijke onderdelen van de baten en de lasten...........
 

lees meer »
 
 
 

Inloggen


 
Overige protestantse kerken

 

 Dorpskerk

 

 

  Immanuëlkerk

 
ANBI

Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Jaarboekje 2016
Een uitgave van de Protestantse Gemeente Barendrecht (PKN).
Klik 
hier voor het jaarboekje in PDF.
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.Lees verder
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. met geld?
Klik hier voor meer informatie.

 
 
Kerkinformatie

Kerkinformatie is het officiële orgaan van de Protestantse Kerk in Nederland.

Kerkinformatie biedt actualiteiten voor plaatselijk kader, nieuws uit synode en dienstenorganisatie, artikelen over kerk en samenleving, wereldwijde oecumene en vacature-advertenties. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor de website speciaal voor Vorming en toerusting.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.