Protestantse Kerk in Nederland
******** Carnisse Haven ******** Bethelkerk *** Triomfatorkerk ***
 
 
HOME HOME

Welkom op de gezamenlijke website van drie protestantse kerken van Barendrecht. Het betreft hier de Bethelkerk, Carnisse Haven en Triomfatorkerk.

De overige twee kerken, Dorpskerk en Immanuëlkerk, hebben hun eigen website en kunt u rechts aanklikken.

 
Meditatie Meditatie
2017: een schone lei

Door ds. Henk Jan Ketelaar

lees meer »
 
Gemeenteavond Maandag 6 februari Gemeenteavond Maandag 6 februari

GEMEENTEAVOND
 
“Voorgenomen besluit om te komen tot een Gezond Financieel Meerjarenperspectief”

Pastoraat! – Kerkgebouwen! – Diaconale/missionaire gemeente!

De Algemene Kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond op maandag 6 februari 2017 in de Triomfatorkerk, onder leiding van procesbegeleider Bert Bakker.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur bent u welkom voor koffie/thee.

Agendapunten:
- Toelichting op de agenda en de procedure
- Toelichting op het voortraject en de rol van de Begeleidingsgroep
- Toelichting op de ingekomen adviezen van de Wijkkerkenraden en het College van Kerkrentmeesters
- Toelichting op het voorgenomen besluit
- Vragen en reacties van gemeenteleden
- Afronding

 
Protestantse Gemeente Barendrecht maakt keuzes voor de toekomst! Protestantse Gemeente Barendrecht maakt keuzes voor de toekomst!

Extra bericht van de Algemene Kerkenraad
Na een lang voorbereidingstraject heeft de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Barendrecht besloten om twee kerkgebouwen te koop aan te bieden......

lees meer »
 
Werken aan de toekomst - extra AK Werken aan de toekomst - extra AK

Op 9 januari was er als vervolg op de exra vergadering van 14 december opnieuw een vergadering van de Algemene Kerkenraad.
Dit heeft geleid tot het "Voorgenomen besluit om te komen tot een financieel gezond meerjarenperspectief" voor de PGB........

lees meer »
 
Nieuws over de financiën Nieuws over de financiën

Meer informatie over de collecte-opbrengsten en de actie Kerkbalans 2016/2017......

lees meer »
 
Kerkbalans digitaal Kerkbalans digitaal
Het College van Kerkrentmeesters gaat een begin maken met de digitalisering van de Actie Kerkbalans.

De bedoeling is dat leden van de Protestantse gemeente te Barendrecht (PGB) vanaf 2018 via de mail hun toezegging kunnen sturen. Dit bespaart op de inzet en het werk van de vrijwilligers én op kosten...........

lees meer »
 
Werken aan de toekomst – PGB:advies Wijkkerkenraden Werken aan de toekomst – PGB:advies Wijkkerkenraden

De Algemene Kerkenraad heeft van de vijf wijkkerkenraden Carnisse Haven, Dorpskerk, Noord, Zuid-West en Zuid-Oost adviezen ontvangen m.b.t. de financieel gezonde gemeente en de toekomst van de kerkgebouwen.........

lees meer »
 
Opheffen ING rekening PGB Opheffen ING rekening PGB

De Diaconie van de Protestantse Gemeente Barendrecht (P.G.B.) maakt gebruik van twee banken waar u uw gift op kan overmaken.
Op dit moment zijn dat de ABN/Amro en de ING bank. Omdat er nauwelijks gebruik gemaakt wordt van de ING bank gaan wij dit nummer opheffen. Ook de kerk moet op de kleintjes passen en banken werken niet voor niets.
Als u één van de gebruikers bent van deze rekening verzoeken wij u in het vervolg uw gift over te maken naar de rekening van de ABN/AMRO.
Het rekeningnummer is: NL76ABNA 0487 3088 59 t.n.v. Diaconie P.G.B.

Met ingang van 1 januari 2017 wordt deze rekening van ING opgeheven.

Alvast dank voor uw medewerking.
Bestuur Diaconie P.G.B.

 
Begroting 2017 PGB Begroting 2017 PGB

De conceptbegroting 2017 zoals opgesteld door het College van Kerkrentmeesters, is op 27 oktober 2016 besproken en vastgesteld in de Algemene Kerkenraad (A.K.).
 
Hierna volgt eerst de verkorte samenstelling van de begroting 2017. Daarna wordt een toelichting gegeven op een aantal belangrijke onderdelen van de baten en de lasten...........
 

lees meer »
 
 
 

Inloggen


 
Overige protestantse kerken

 

 Dorpskerk

 

 

  Immanuëlkerk

 
ANBI

Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Jaarboekje 2016
Een uitgave van de Protestantse Gemeente Barendrecht (PKN).
Klik 
hier voor het jaarboekje in PDF.
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.Lees verder
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. met geld?
Klik hier voor meer informatie.

 
 
Kerkinformatie

Kerkinformatie is het officiële orgaan van de Protestantse Kerk in Nederland.

Kerkinformatie biedt actualiteiten voor plaatselijk kader, nieuws uit synode en dienstenorganisatie, artikelen over kerk en samenleving, wereldwijde oecumene en vacature-advertenties. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor de website speciaal voor Vorming en toerusting.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.