Protestantse Kerk in Nederland
******** Carnisse Haven ******** Bethelkerk *** Triomfatorkerk ***
 
 
HOME HOME

Welkom op de gezamenlijke website van drie protestantse kerken van Barendrecht. Het betreft hier de Bethelkerk, Carnisse Haven en Triomfatorkerk.

De overige twee kerken, Dorpskerk en Immanuëlkerk, hebben hun eigen website en kunt u rechts aanklikken.

 
Meditatie Meditatie

Vier uw Vierdagen
Door ds. Pieter Taselaar
 

lees meer »
 
Een stormachtig dagje Maasvlakte Een stormachtig dagje Maasvlakte

Op 3 augustus hadden wij ons jaarlijks reisje, dit keer naar
de Maasvlakte.................

lees meer »
 
Vervolg uitspraak van het regionaal college Vervolg uitspraak van het regionaal college

Geachte gemeenteleden,
 
De Regionale Commissie voor geschillen en beroepszaken heeft het door de Algemene Kerkenraad genomen besluit op een belangrijk punt nietig verklaard. Dit betreft het feitelijk verkopen van de Bethelkerk.
Het moderamen heeft in een persbericht voorgesteld om niet in beroep te gaan tegen deze uitspraak. Echter uit de e-mailwisseling met diverse AK leden blijkt dat er verschillen zijn in de interpretatie van de uitspraak en wij vragen kregen die wij niet zonder juridisch advies kunnen beantwoorden.
Aangezien dit alles speelt in een periode dat velen van ons van een vakantie genieten is het niet mogelijk om als AK eerder dan 7 september a.s. over de kwestie te beraadslagen.
 
Wij hebben daarom het volgende uitgevoerd:
• Er is juridisch advies ingewonnen om helderheid te krijgen over de reikwijdte van de uitspraak en overleg gepleegd over de te nemen stappen.
• Bij het Generaal College is proforma beroep ingesteld tegen de uitspraak om er voor te zorgen dat de beroepstermijn niet wordt overschreden en derhalve geen beroep meer mogelijk zou zijn. Dus gericht op het behoud van rechten. Nadat de AK op 7 september a.s. besloten heeft hoe omgegaan wordt met de uitspraak, kan dit beroep eventueel worden ingetrokken dan wel worden voorzien van alle bezwaren tegen deze uitspraak en worden doorgezet. Van het Generaal College is bericht ontvangen dat de nadere motivatie van het beroepschrift uiterlijk 15 september 2017 moet zijn ingediend.
• Voorafgaande aan die vergadering is een jurist uitgenodigd om zijn visie te geven en vragen van geïnteresseerde gemeenteleden te beantwoorden. Gemeenteleden zijn hierbij van harte uitgenodigd. Datum: 7 september 2017. Aanvang: 20.00 uur. Plaats: Immanuelkerk. Hiervoor wordt één uur uitgetrokken. Daarna zal de AK haar vergadering in beslotenheid voortzetten.  
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens de Algemene Kerkenraad,
Met vriendelijke groet,
       
Kees Silvis
Ada van der Meijden - vd Aa
Louw Stroo 

 
Vergadering Algemene Kerkenraad van 18 mei 2017 Vergadering Algemene Kerkenraad van 18 mei 2017

De AK is 18 mei 2017 bijeengeweest en hierbij is het volgende aan de orde gekomen......

lees meer »
 
Uitspraak van het Regionaal College Uitspraak van het Regionaal College

Persverklaring
Het moderamen (dagelijks bestuur) van de Protestantse Gemeente Barendrecht heeft in een extra vergadering de uitspraak van het Regionaal College voor de behandeling van bezwaren en geschillen der PKN in Zuid-Holland inzake het afstoten van de Triomfatorkerk en (op termijn) van de Bethelkerk besproken.............

lees meer »
 
Startzondag Startzondag

Gezamenlijke Startzondag  in Driesprong

Op zondag  10 september wordt de gezamenlijke Startzondag van de R.K. Augustinusparochie en de Protestantse Gemeente  Barendrecht gehouden in Sporthal de Driesprong. De Startzondag is een oecumenische viering waarbij dhr. Maarten van Boekel en ds. Bert de Wit voorgaan............
 

lees meer »
 
Gemeenteavond presentatie Gemeenteavond presentatie

Op 1 juni is de gemeenteavond gehouden en is een presentatie getoond.
U vindt hier de presentatie

 
Voorlopige jaarrekening PGB 2016 Voorlopige jaarrekening PGB 2016

Bijgaand treft u de voorlopige jaarrekening 2016 van de PGB.
Voorlopig omdat de externe controle door het Kantoor der Kerkelijke Administraties (KKA) op juistheid en volledigheid nog niet volledig is afgerond.
De verwachting is dat dit zal uitmonden in een goedkeurende verklaring, waarddoor de formele handelingen tijdig zijn afgerond voor de gemeentevergadering.
PGB jaarrekening 2016 voorlopig

 
Definitief besluit Algemene Kerkenraad Definitief besluit Algemene Kerkenraad

In onze brief van 10 januari 2017 hebben wij u geïnformeerd over het voorgenomen besluit van de Algemene Kerkenraad (AK) met als doel de gemeente een gezond financieel draagvlak op de lange termijn te bieden. De AK heeft in haar vergadering van 23 maart 2017 het traject rond dit vraagstuk afgerond met een definitief besluit.

In bijgaande brief vertellen wij u daarover meer.
Tevens onderstaand het besluit, het advies van het College van kerkrentmeesters en beantwoording van de vragen die in februari gesteld zijn.
Eeen papieren versie kunt u opvragen bij de scriba van de Algemene Kerkenraad

Brief gemeenteleden
Besluit te komen tot een sluitende meerjarenbegroting def
Advies van het College van Kerkrentmeesters
Beantwoording gestelde vragen feb 2017
Financiele onderbouwing Besluit

 
 
 

Inloggen


 
Overige protestantse kerken

 

 Dorpskerk

 

 

  Immanuëlkerk

 
ANBI

Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Jaarboekje 2017
Een uitgave van de Protestantse Gemeente Barendrecht (PKN).
Klik hier
voor het jaarboekje in PDF.
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.Lees verder
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. met geld?
Klik hier voor meer informatie.

 
 
Kerkinformatie

Kerkinformatie is het officiële orgaan van de Protestantse Kerk in Nederland.

Kerkinformatie biedt actualiteiten voor plaatselijk kader, nieuws uit synode en dienstenorganisatie, artikelen over kerk en samenleving, wereldwijde oecumene en vacature-advertenties. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor de website speciaal voor Vorming en toerusting.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.