Protestantse Kerk in Nederland
******** Carnisse Haven ******** Bethelkerk *** Triomfatorkerk ***
 
 
HOME HOME

Welkom op de gezamenlijke website van drie protestantse kerken van Barendrecht. Het betreft hier de Bethelkerk, Carnisse Haven en Triomfatorkerk.

De overige twee kerken, Dorpskerk en Immanuëlkerk, hebben hun eigen website en kunt u rechts aanklikken.

 
Meditatie MeditatieTien voorspellingen over de kerk van de toekomst

Door ds. Jan Willem Stam

lees meer »
 
Vespers in de veertigdagentijd Vespers in de veertigdagentijd

Het is een goede gewoonte om in de veertigdagentijd met elkaar stil te staan bij de betekenis van deze dagen en het komende feest.

Daarom worden er weer vespers georganiseerd door diverse voorgangers en de oecumenische werkgroep.
Voorafgaand aan de vespers kunt u deelnemen aan de sobere maaltijden.
De eerste keer is op woensdag 1 maart in de Augustinuskerk, u kunt hier uw askruisje ontvangen. De volgende keren is op woensdag 8-15-22 en 29 maart en 5 en 12 april in de Dorpskerk.
De vespers beginnen om half acht.

Meer informatie vindt u ter zijner tijd in de weekbladen en in uw kerk.
Wij hopen op uw ontmoeting.
Namens de oecumenische werkgroep,
Winia Schriek

 
Aktiviteit Carnisse Haven Aktiviteit Carnisse Haven

      

lees meer »
 
Protestantse Gemeente Barendrecht maakt keuzes voor de toekomst! Protestantse Gemeente Barendrecht maakt keuzes voor de toekomst!

Extra bericht van de Algemene Kerkenraad
Na een lang voorbereidingstraject heeft de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Barendrecht besloten om twee kerkgebouwen te koop aan te bieden......

lees meer »
 
Op vakantie naar De Werelt in Lunteren? Op vakantie naar De Werelt in Lunteren?Wellicht bent u afgelopen jaar mee geweest naar Lunteren of misschien ook niet, maar heeft u positieve verhalen gehoord over deze vakantieweek.......

lees meer »
 
Werken aan de toekomst - extra AK Werken aan de toekomst - extra AK

Op 9 januari was er als vervolg op de exra vergadering van 14 december opnieuw een vergadering van de Algemene Kerkenraad.
Dit heeft geleid tot het "Voorgenomen besluit om te komen tot een financieel gezond meerjarenperspectief" voor de PGB........

lees meer »
 
Kerkbalans digitaal Kerkbalans digitaal
Het College van Kerkrentmeesters gaat een begin maken met de digitalisering van de Actie Kerkbalans.

De bedoeling is dat leden van de Protestantse gemeente te Barendrecht (PGB) vanaf 2018 via de mail hun toezegging kunnen sturen. Dit bespaart op de inzet en het werk van de vrijwilligers én op kosten...........

lees meer »
 
Nieuws over de financiën Nieuws over de financiën

Meer informatie over de collecte-opbrengsten en de actie Kerkbalans 2016/2017......

lees meer »
 
Werken aan de toekomst – PGB:advies Wijkkerkenraden Werken aan de toekomst – PGB:advies Wijkkerkenraden

De Algemene Kerkenraad heeft van de vijf wijkkerkenraden Carnisse Haven, Dorpskerk, Noord, Zuid-West en Zuid-Oost adviezen ontvangen m.b.t. de financieel gezonde gemeente en de toekomst van de kerkgebouwen.........

lees meer »
 
Begroting 2017 PGB Begroting 2017 PGB

De conceptbegroting 2017 zoals opgesteld door het College van Kerkrentmeesters, is op 27 oktober 2016 besproken en vastgesteld in de Algemene Kerkenraad (A.K.).
 
Hierna volgt eerst de verkorte samenstelling van de begroting 2017. Daarna wordt een toelichting gegeven op een aantal belangrijke onderdelen van de baten en de lasten...........
 

lees meer »
 
 
 

Inloggen


 
Overige protestantse kerken

 

 Dorpskerk

 

 

  Immanuëlkerk

 
ANBI

Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Jaarboekje 2016
Een uitgave van de Protestantse Gemeente Barendrecht (PKN).
Klik 
hier voor het jaarboekje in PDF.
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.Lees verder
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. met geld?
Klik hier voor meer informatie.

 
 
Kerkinformatie

Kerkinformatie is het officiële orgaan van de Protestantse Kerk in Nederland.

Kerkinformatie biedt actualiteiten voor plaatselijk kader, nieuws uit synode en dienstenorganisatie, artikelen over kerk en samenleving, wereldwijde oecumene en vacature-advertenties. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor de website speciaal voor Vorming en toerusting.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.