Protestantse Kerk in Nederland
******** Carnisse Haven ******** Bethelkerk *** Triomfatorkerk ***
 
 
HOME HOME

Welkom op de gezamenlijke website van drie protestantse kerken van Barendrecht. Het betreft hier de Bethelkerk, Carnisse Haven en Triomfatorkerk.

De overige twee kerken, Dorpskerk en Immanuëlkerk, hebben hun eigen website en kunt u rechts aanklikken.

 
Meditatie Meditatie
Een (weder)geboren leider?

Door ds. Cees Romkes

lees meer »
 
Voorlopige jaarrekening PGB 2016 Voorlopige jaarrekening PGB 2016

Bijgaand treft u de voorlopige jaarrekening 2016 van de PGB.
Voorlopig omdat de externe controle door het Kantoor der Kerkelijke Administraties (KKA) op juistheid en volledigheid nog niet volledig is afgerond.
De verwachting is dat dit zal uitmonden in een goedkeurende verklaring, waarddoor de formele handelingen tijdig zijn afgerond voor de gemeentevergadering.
PGB jaarrekening 2016 voorlopig

 
Definitief besluit Algemene Kerkenraad Definitief besluit Algemene Kerkenraad

In onze brief van 10 januari 2017 hebben wij u geïnformeerd over het voorgenomen besluit van de Algemene Kerkenraad (AK) met als doel de gemeente een gezond financieel draagvlak op de lange termijn te bieden. De AK heeft in haar vergadering van 23 maart 2017 het traject rond dit vraagstuk afgerond met een definitief besluit.

In bijgaande brief vertellen wij u daarover meer.
Tevens onderstaand het besluit, het advies van het College van kerkrentmeesters en beantwoording van de vragen die in februari gesteld zijn.
Eeen papieren versie kunt u opvragen bij de scriba van de Algemene Kerkenraad

Brief gemeenteleden
Besluit te komen tot een sluitende meerjarenbegroting def
Advies van het College van Kerkrentmeesters
Beantwoording gestelde vragen feb 2017
Financiele onderbouwing Besluit

 
Kerkbalans 2017 Kerkbalans 2017

Eind januari/begin februari werd in onze gemeente de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden........

lees meer »
 
Bethel Bazar 2017 Bethel Bazar 2017

Dit jaar wordt de Bethel Bazar gehouden op vrijdag 12 en zaterdag 13 mei......

lees meer »
 
Vespers in de veertigdagentijd Vespers in de veertigdagentijd

Het is een goede gewoonte om in de veertigdagentijd met elkaar stil te staan bij de betekenis van deze dagen en het komende feest.

Daarom worden er weer vespers georganiseerd door diverse voorgangers en de oecumenische werkgroep.
Voorafgaand aan de vespers kunt u deelnemen aan de sobere maaltijden.
De eerste keer is op woensdag 1 maart in de Augustinuskerk, u kunt hier uw askruisje ontvangen. De volgende keren is op woensdag 8-15-22 en 29 maart en 5 en 12 april in de Dorpskerk.
De vespers beginnen om half acht.

Meer informatie vindt u ter zijner tijd in de weekbladen en in uw kerk.
Wij hopen op uw ontmoeting.
Namens de oecumenische werkgroep,
Winia Schriek

 
Op vakantie naar De Werelt in Lunteren? Op vakantie naar De Werelt in Lunteren?Wellicht bent u afgelopen jaar mee geweest naar Lunteren of misschien ook niet, maar heeft u positieve verhalen gehoord over deze vakantieweek.......

lees meer »
 
Begroting 2017 PGB Begroting 2017 PGB

De conceptbegroting 2017 zoals opgesteld door het College van Kerkrentmeesters, is op 27 oktober 2016 besproken en vastgesteld in de Algemene Kerkenraad (A.K.).
 
Hierna volgt eerst de verkorte samenstelling van de begroting 2017. Daarna wordt een toelichting gegeven op een aantal belangrijke onderdelen van de baten en de lasten...........
 

lees meer »
 
 
 

Inloggen


 
Overige protestantse kerken

 

 Dorpskerk

 

 

  Immanuëlkerk

 
ANBI

Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
Jaarboekje 2017
Een uitgave van de Protestantse Gemeente Barendrecht (PKN).
Klik hier
voor het jaarboekje in PDF.
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.Lees verder
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. met geld?
Klik hier voor meer informatie.

 
 
Kerkinformatie

Kerkinformatie is het officiële orgaan van de Protestantse Kerk in Nederland.

Kerkinformatie biedt actualiteiten voor plaatselijk kader, nieuws uit synode en dienstenorganisatie, artikelen over kerk en samenleving, wereldwijde oecumene en vacature-advertenties. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!
Klik hier voor de website speciaal voor Vorming en toerusting.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.