Protestantse Kerk in Nederland
 
 
MEDITATIE MEDITATIE


Het is tijd

Door ds. Marianne Moerland
lees meer »
 
Kerkdiensten in coronatijd Kerkdiensten in coronatijd

De wijkkerkeraden van de Protestantse kerken in Barendrecht hebben besloten de landelijke richtlijn van de Protestantse Kerk te volgen.

Ondanks dat het protocol voor kerkbezoek (PKN) niet is gewijzigd, ligt er een 'zeer dringend beroep' van de minister van Justitie en Veiligheid om kerkdiensten zoveel mogelijk digitaal te organiseren. Kortom: we mogen met 30 personen in de kerkdienst organiseren (juridisch), maar we hebben besloten (moreel appel) om dit niet te doen. Dit betekent dat tot nader order de kerkdiensten alleen digitaal zijn te volgen.

Het blijft mogelijk om de kerkdiensten van de Bethelkerk te volgen via Youtube, kerkomroep en kerktelefoon. Wie van tevoren de liturgie wil ontvangen via e-mail kan een berichten sturen aan liturgieenpknbarendrecht@gmail.

De dienst van Carnisse Haven is ook te volgen via Youtube of de Kerkomroep (beeld en geluid)
Voor alle diensten kunnen gebedspunten per email worden gestuurd naar predikant@carnissehaven.nl.
 
lees meer »
 
Zangdiensten Breepleinkerk Zangdiensten Breepleinkerk

Via website: www.breepleinkerk.nl/livestream
Alle diensten zijn livestream, we hopen op andere tijden zodat er weer volop gezongen mag worden, nu zingen solisten alle samenzangliederen.
lees meer »
 
Digitale collecte Digitale collecte

Beste gemeenteleden,

Als u de eredienst niet fysiek kunt bijwonen vragen we u om de collecte digitaal te doen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied.
Het is inmiddels mogelijk om per collectedoel (Diaconie / Kerkbeheer / Deurcollecte) een bedrag te melden en dit via iDeal te betalen. Desgewenst kunt u uw giften voor de collecten ook overmaken op bankrekeningnummer NL26 RABO 0104 2480 09 t.n.v. Prot. Gemeente Barendrecht.
U kunt een verdeling over de collectes aangeven, Doet u dat niet dan wordt de opbrengst verdeeld over de collectedoelen, in de verhouding van de collecteopbrengst van “voor Corona”.

Door te klikken op de collectezak wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL doen.

Wij danken u voor uw gift!

Klikt u op de collectezak dan wordt u vanzelf doorgelinkt.
U kunt uw gift anoniem doen of uw naam invullen.
Wilt u een bevestiging van uw betaling, dan kunt u uw emailadres invullen.
 
 
Actie kerkbalans Actie kerkbalans

Wij zijn heel blij met alle tot op heden ontvangen reacties en toezeggingen.
Ook onder soms moeilijke omstandigheden, blijft u de gemeente trouw. Hierdoor kan de kerk haar taken blijven uitvoeren. Nu en in de toekomst, precies zoals het motto van de actie dit jaar luidt: “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. We zullen in de volgende editie van Klankbord uitgebreider terugkomen op het resultaat.
Een aantal kerkleden heeft nog niet gereageerd, aan hen het verzoek om de komende week te reageren op de bij u bezorgde brief of de ontvangen mail.
De thuis bezorgde brief: graag in de brievenbus van één van de drie kerkgebouwen, of bij Hans Hertog, Strausslaan 70, Barendrecht of bij Ad van Dijk, Randmeer 36, 2993 RM Barendrecht.
Digitaal:
kerkbalans@pknbarendrecht.nl en u kunt altijd bellen naar Aad Boers van de fnanciële VVB-administratie (010-5913849).
Nogmaals dank voor uw reacties en zeker ook dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de organisatie van Kerkbalans.

 
 
Bethelkerk app Bethelkerk app
Sinds zondag 24 januari is de Bethelkerk App live. Na de spontane reclame door ds. Henk-Jan Ketelaar tijdens de online kerkdienst is het aantal aanmeldingen om de App te gebruiken enorm toegenomen.
Lees verder
 
 
Vacature Vacature

Vacature voor 2e scriba Algemene Kerkenraad.

Taakomschrijving:
Samen met de 1e scriba de AK- en Moderamenvergaderingen voorbereiden.
Verslaglegging beide vergaderingen (1 x per maand) en uitwerking notulen.
Bij afwezigheid 1e scriba contact en correspondentie onderhouden met kerkelijke instanties.
Indien u belangstelling heeft voor deze functie kunt u zich voor verdere informatie wenden tot:
Louw Stroo, tel: 06 - 40184476
 
Vergadering Algemene Kerkenraad Vergadering Algemene Kerkenraad
De AK is in februari bijeengeweest en hierbij is het volgende aan de orde gekomen......
lees meer »
 
Financiën van de PGB Financiën van de PGB

Jaarrekening
In Klankbord bent u namens het College van Kerkrentmeesters (CvK) geinformeerd over de financiële gang van zaken in 2019.
Als u de stukken per mail of de volledige jaarrekening wilt ontvangen, dan mailen we deze met plezier naar u toe.
Wilt u de stukken hebben, of heeft u vragen of opmerkingen, aarzel dan niet om contact op te nemen met één van de penningmeesters
Klaas Groenendijk: penningmeester_CvK@pknbarendrecht.nl of 0653 244 696  of
Thijs Bosloper: 2e_penningmeester_CVK@pknbarendrecht.nl

Begroting
De begroting 2020 zoals opgesteld door het College van Kerkrentmeesters, is op 7 november j.l. besproken en vastgesteld in de Algemene Kerkenraad (A.K.). Heeft u naar aanleiding van deze begroting nog opmerkingen of vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de heer Groenendijk, per mail of telefoon: penningmeester_pgb@pknbarendrecht.nl of 06-53244696.
Formele op- en aanmerkingen kunt u voor 1 december kenbaar maken bij de scriba van de Algemene Kerkenraad, de heer L.J. Stroo. Lamoen 2. 2992 AM Barendrecht, 
scribaAK@pknbarendrecht.nl .

Begroting 2021
 
 
 

Inloggen


 
Ons privacybeleid
meer
 
Overige protestantse kerken

Dorpskerk
(Dorpskerkgemeente)


 
Immanuëlkerk

 

 
Vorming en Toerusting

U bent geïnteresseerd, nieuwsgierig en misschien zelfs wel op zoek, een reiziger?
Laat u dan meenemen door diverse gidsen in onze protestantse gemeente en doe mee aan die activiteiten die u interesseren. Van informatief tot entertainment en van educatief tot vormend. Zonder uzelf vast te leggen bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit of mee te praten in één van onze vaste groepen. In tegenstelling tot wat de titel suggereert: u bent altijd welkom!

Door de ‘coronacrisis’ is het V&T programma voor 2020 beperkt.
Klik hier voor het programma van Vorming en toerusting.
 
 
Kerkblad 'KLANKBORD'
Indien u als lid bent ingeschreven in één van de Protestantse wijkgemeentes, dan kunt u zich abonneren op het KLANKBORD.
Lees verder
 
Bijbelleesrooster
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt jaarlijks een bijbelleesrooster beschikbaar; een hulpmiddel bij het dagelijks lezen van de Bijbel.

U kunt hier de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
 
Collectebonnen PGB
Wilt u bij de collectes in de kerk gebruik maken van collectebonnen i.p.v. geld?
Klik hier voor meer informatie.
 
Woord & weg
Woord & Weg is een inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk in Nederland. Klik hier om het maandblad te raadplegen.
 
Webmaster
Voor content, info, vragen, opmerkingen: webmaster@pknbarendrecht.nl
 
ANBI
Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.